Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon Misyon

Vizyonumuz;

Eğitim, yönetim, araştırma ve uygulama alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen bir Sivil Havacılık Eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz;

Sivil Havacılığa yönelik eğitimlerin, profesyonel bir anlayış çerçevesinde bilim ve teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak, sektördeki paydaşlarla birlikte rekabete dayalı olarak yürütmek,  havacılık sektörüne uzman personel ve yönetici adayları kazandırmak suretiyle çevreye duyarlı, mesleki etik kurallarının bilincinde, sosyal, aydın ve girişimci bireyler olarak yetiştirmektir.

TR