Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon Misyon

Vizyonumuz;

Ulusal ve uluslararası alanda havacılık sektöründe tanınan bir Sivil Havacılık Okulu olmaktır.

Misyonumuz;

Sivil Havacılık faaliyetlerinden bakım, işletme ve pilot eğitiminde yer alarak, öğrencileri profesyonel hayata hazırlamak için güçlü teorik bilgiler ve gerekli pratik beceriler vermek ve onları öz değerlere ve çevreye duyarlı; sosyal, aydın ve girişimci bireyler olarak yetiştirmektir.

TR