Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Genel Bilgiler ve Tarihçe

Genel Bilgiler ve Tarihçe

Dünyada havacılık tarihi 15.yüzyılda başlamakla birlikte, Türklerdeki ilk uçuş denemeleri 11. yüzyılda Gazneliler ile başlar. İlk olarak 1912 yılında başlayan pilotaj eğitimleri sonucunda mezun olan Yüzbaşı Fesa, Osmanlı Devleti’nin ilk savaş pilotu olmakla birlikte 26 Nisan 1912 tarihinde “ordu” ismi verilen Fransız yapımı REP 20 uçağı ile Osmanlı topraklarında uçak kullanan ilk Türk pilotudur. 08 Şubat 1914 tarihinde elim bir kaza sonucunda Küfrüharib kayalığına düşmüş, rasatı Yüzbaşı Sadık Bey ile birlikte şehit olmuşlardır.

1926 yılından itibaren gerek askeri gerekse sivil olarak seçilen adaylar Fransa başta olmak üzere, mühendislik ve teknisyenlik eğitimi almaları için gönderilmiştir. Türkiye’nin kendi ayakları üzerinde durabilme ve havacılık alanında gelişim sağlayabilmesinin eş zamanlı olarak eğitimde de atılım yapılması gerekmekteydi. Bu sebeple, Yeşilköy Tayyare ve Makinist Mektebi kurulmuştur.

Cumhuriyetinin ilanından 16 ay sonra 16 Şubat 1925 tarihinde Atatürk’ün emriyle Türk Tayyare Cemiyeti kurulmuştur. Bir vakıf olarak kurulan bu cemiyetin kuruluş amacı, Türk Havacılık Sanayisini kurmak, havacılığın ekonomik, sosyal ve siyasal önemini her mecrada anlatmak, askeri, turist, sportif ve sivil havacılığı gelişmesini sağlamak, havacılık için gerekli araç ve gereci hazırlamak, personel yetiştirmek ve uçan bir Türk Gençliği yetiştirmektir.

Vakfın kuruluşunda Türk Havacılık tarihine altın harflerle yazılan “İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar” sözü Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarihteki yerini almıştır.

Günümüzde, ülkemiz gerek teknolojik gerekse sivil ve askeri havacılık alanında yeni bir atılım ivmesi yakalamış ve hızla gelişen bu sektörde hak ettiği yeri almak için çabalamaktadır.

Bu çerçevede, 02 Kasın 2012 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Sivil Havacılık sektörünün gelişimi için büyük önem arz eden havacılık eğitimleri ve yetişmiş insan kaynakları ihtiyacının karşılanması amacıyla çok önemli bir adım attı. SHGM ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK) arasında, sivil havacılığın tüm alanlarını kapsayacak şekilde üniversitelerde ilgili branşların açılması ve müfredatlarının oluşturulmasından, ihtisaslaşma ve sektörel analiz çalışmalarına varıncaya değin çok yönlü bir İşbirliği Protokolü imzalandı. Buna göre üniversitelerde verilen havacılık eğitimlerinin SHGM ile akredite bir şekilde yapılması önem arz etmektedir.

Üniversitemiz bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi, 02 Haziran 2021 tarihi itibariyle SHGM Yetkili Yer Hizmetleri Eğitim Kuruluşudur. 

Yüksekokulumuz, 26.08.2014 tarih ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kuruluşmuş olup, 2021-2022 Güz döneminden itibaren öğrenci alımına başlamıştır.

TR