Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İlke ve Değerlerimiz

 • Atatürk İlkelerine bağlı,
 • Evrensel etik değerlere sahip,
 • İnsan haklarına saygılı,
 • Akılcı ve bilimsel,
 • Çalışkan,
 • Verimli,
 • Güvenilir ve adil,
 • Paydaş memnuniyeti odaklı,
 • Sorumluluk sahibi ve Hesap verebilen,
 • Şeffaf,
 • Rekabetçi,
 • Bilgi toplumu oluşturmada öncü ve yenilikçi,
 • Kendini ifade edebilen,
 • Toplam Kalite Yönetimi anlayışını benimsemiş bir kuruluş olmak.
TR